HLR – Hjärt- Lungräddning 2023

Eller logga in för att nå dina köpta kurser

HLR – Hjärt- Lungräddning

Den här kursen i HLR för vuxna är helt teoretisk och webbaserad utan praktisk träning.

NOTERA! Denna kurs är en webbaserad teoretisk kurs. Du bör komplettera denna med praktisk övning efter kurstillfället. Kontakta oss gärna så hjälper vi er med detta. Praktisk övning ingår inte i priset för kursen.

UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG:  
ca 60 minuter

KURSINNEHÅLL
• Hjärt- lungräddning (HLR)
• Att använda en hjärtstartare
• Handgrepp vid luftvägsstopp

Utbildning är indelad i sju kapitel med ett åttonde slutkapitel för examination. Mellan varje kapitel måste du svara på frågor innan du går vidare. Det kommer finnas olika antal alternativ på varje fråga där ett eller flera alternativ kan vara rätt.

Välkommen att börja din digitala utbildning HLR för vuxna!

Hjärt-Lungräddning