HLR – Hjärt- Lungräddning Teori & Praktik

Eller logga in för att nå dina köpta kurser

HLR – Hjärt- Lungräddning

Den här kursen i HLR för vuxna är helt teoretisk och webbaserad med praktisk träning.

UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG:  
ca 60 minuter

KURSINNEHÅLL
• Hjärt- lungräddning (HLR)
• Att använda en hjärtstartare
• Handgrepp vid luftvägsstopp

Utbildning är indelad i sju kapitel med ett åttonde slutkapitel för examination. Mellan varje kapitel måste du svara på frågor innan du går vidare. Det kommer finnas olika antal alternativ på varje fråga där ett eller flera alternativ kan vara rätt.

Välkommen att börja din digitala utbildning HLR för vuxna!

Hjärt-Lungräddning