Färdiga och skräddarsydda utbildningar – för dig och din verksamhet.

Oavsett verksamhet och krav som ställs så hjälper vi dig hitta rätt utbildning för din arbetsplats. Vi har färdiga utbildningar inom Brandkunskap, sjukvård och verktygen för att hjälpa dig med kris och säkerhet.

Grundläggande brandskydd

Denna utbildning ger deltagarna god kunskap om brandrisker och hur man hanterar handbrandsläckare och andra brandredskap. Vi går också igenom vilka strategier man använder vid utrymning.

HLR med hjärtstartare

Utbildning i hjärt- och lungräddning samt hantering av en hjärtstartare.
Innehåller både teori och praktiska övningar. Detta är ett minimikrav från Arbetsmiljöverket (AFS 1999:7).

Brandfarliga Arbeten

Utbildningen vänder sig till alla arbeten som ger upphov till öppen låga, het yta eller gnista. Arbeten med svetsning, skärning, lödning, torkning, uppvärmning med låga eller hetluft samt arbete med sliprondell.

Grundutbildning sjukvård enligt L-ABCDE

Grundutbildning enligt akut omhändertagande är en arbetsrutin som används för akut sjuka eller skadade personer för att på ett så effektivt sätt som möjligt öka deras chanser till överlevnad.

Systematiskt Brandskydds-
arbete

Enligt lag (2003:778) om Skydd mot olyckor har fastighetsägare och den som har verksamhet i byggnad eller annan anläggning det fulla ansvaret för systematiskt brandskyddsarbete.

Första hjälpen på barn

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning, samt kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall. Det diskuteras vanliga barnsjukdomar med Sjuksköterskor för att skapa en handlingsrutin.

Praktisk Brandutbildning

Denna utbildning är enbart praktisk brandskyddsutbildning för alla som ger goda kunskaper i hantering av handbrandsläckare och att släcka brand i kläder.

Mänskliga reaktioner vid kris

I denna utbildning vill vi skapa förståelse för mänskliga reaktioner vid kris samt människors beteende i de olika faserna man genomgår. Den riktar sig till alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med personer hamnat i kris.

Utrymning och orientering

Denna utbildning ger en ingående genomgång både teoretiskt och praktiskt om brandrisker, utrymningsrutiner med mera. Allt enligt prioteringsordningen rädda, larma och släck.

Stop the Bleed – Katastrofal blödningskontroll

Syftet med utbildningskonceptet Stop the Bleed – ”Stoppa blödningen” är att öka förmågan hos professionell blåljus-personal och allmänhet att agera vid skador med stora blödningar.

“Våra instruktörer arbetar med det här i verkligheten från räddningstjänsten, ambulans och sjukhus. Kunskap inom många områden för att hjälpa er på bästa sätt.”

Ledarskap vid kris

I denna utbildning vill vi skapa tydlighet i rollfördelningen under hanteringen av en kris och tiden efter händelsen. Utbildningen riktar sig till personer i ledningspositioner.