Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten motsvarar Brandskyddsföreningens ¨Heta Arbeten¨.
Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens villkor.

Utbildningen vänder sig till alla arbeten som ger upphov till öppen låga, het yta eller gnista.
Arbeten med svetsning, skärning, lödning, torkning, uppvärmning med låga eller hetluft samt arbete med sliprondell.

Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen är också anpassad till olika förhållanden i olika yrken och branscher.

Efter genomgången utbildning kommer deltagarna ha större förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

För mer information om Brandfarliga Arbeten, klicka här.

Om utbildningen

Tidsåtgång: 7,5 timmar
Antal deltagare: Max 15 personer

Pris/deltagare: 2 500 kr exkl. moms