Första hjälpen på barn

Vad gör du om ett barn plötsligt sätter i halsen och inte kan andas? Eller ramlar i trappan och blir medvetslöst?

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning, samt kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall. Det diskuteras vanliga barnsjukdomar med Sjuksköterskor för att skapa en handlingsrutin.

I utbildningen går vi bland annat igenom vad man kan göra för att förebygga sjukdomsfall, hjärt- och lungräddning, luftvägsstopp, stoppa blödning, fallolyckor och vanliga barnsjukdomar.

Om utbildningen
Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna agera vid misstänkt hjärtstopp samt luftvägsstopp på barn. I utbildningen ingår även att kunna hantera en halv/helautomatisk defibrillator/hjärtstartare för att kunna skapa bättre förutsättningar för att rädda liv.

Utbildningen hålls av instruktörer som i sitt dagliga arbete är barnsjuksköterskor.

Utbildningen innehåller:

  • Orsak till hjärtstopp på barn
  • Vanliga sjukdomstillstånd hos barn
  • Åtgärder vid hjärtstopp hos barn
  • Medvetandekontroll
  • Andningskontroll
  • Bedöma livstecken
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

För att uppnå målsättningen varvas teoretiska och praktisk övningar. Vi ger förslag på checklista vid inträffad händelse.

Om utbildningen

Tidsåtgång: 3,5 timmar
Antal deltagare: Max 12 personer