Grundläggande brandskydd

Denna utbildning ger deltagarna god kunskap om brandrisker och hur man hanterar handbrandsläckare och andra brandredskap. Vi går också igenom vilka strategier man använder vid utrymning.

Vi går bland annat igenom grundläggande brandteori och risker, olika brandredskap, säker utrymning och begränsning av brand inomhus samt prioriteringsordningen rädda – varna – larma – släck.

Om utbildningen

Tidsåtgång: 3 timme
Antal deltagare: Max 12 personer