Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare

Utbildning i Hjärt- och lungräddning finns nu även digitalt. Läs mer här om digitala utbildningar

Utbildning i hjärt- och lungräddning samt hantering av en hjärtstartare.
Innehåller både teori och praktiska övningar. Detta är ett 
minimikrav från Arbetsmiljöverket (AFS 1999:7)

Om utbildningen
Efter genomgången kurs ska du kunna ge hjärt- och lungräddning vid hjärtstopp. I utbildningen ingår även att kunna hantera en halv-/hel automatisk defibrillator/hjärtstartare för att kunna skapa bättre förutsättning för att rädda liv. Syfte är att skapa förutsättningar att rädda liv i samband med hjärtstopp med anledning av den korta tiden för överlevnad i samband med hjärtstopp

Utbildningen innehåller
• Hjärt-& lungräddning
• Att kunna använda en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt i olika miljöer.
• Behandla en person med hjärtstopp enligt riktlinjer för AED-HLR.
Utbildningen startar med ca 1 timmes teori och sedan praktiskt öva HLR med docka.

För att uppnå målsättningen varvas teoretiska och praktisk övningar. Vi ger förslag på checklista vid inträffad händelse. Fördröjningstiden från hjärtstopp till att en person med hjärtstartaren är på plats är helt avgörande för utgången.

Om utbildningen

Tidsåtgång: 2,5
Antal deltagare: Max 12 personer

HLR på Gotland.

Vi är ett utbildningsföretag som befinner oss på Gotland i Visby.
Vi hjälper lokala föreningar, verksamheter och organisationer med utbildningar inom Brand & Sjukvård.

Vill du på Gotland gå en utbildning i Hjärt- och lungräddning?
Kontakta oss på Brand & Sjukvårdsakademien så hjälper vi dig sätta ihop en kurs i HLR på Gotland.