Ledarskap vid kris

I denna utbildning vill vi skapa tydlighet i rollfördelningen under hanteringen av en kris och tiden efter händelsen. Utbildningen riktar sig till personer i ledningspositioner.

Under utbildningen kommer man gå igenom följande punkter:

  • Spegel organisation av vardaglig organisation vid kris
  • Funktioner och rollfördelning
  • Ansvars-, närhets- och likhetsprincipen enlighet med extra ordinärhändelse
  • Ledning av kris över tid, händelse och efteråt
  • Checklistor – för igångsättande av ledningsfunktioner vid kris
  • Återrapporteringssystem – Utvärdering/kvalitetssystem
  • Kamratstödjare/extern stöd

Vid dessa utbildningar så har vi instruktörer som har förutom sin erfarenhet från ambulanssjukvården eller räddningstjänst även ett krav på ledarskapsutbildning med inriktning på krisstöd & mänskliga reaktioner. Våra instruktörer har en norsk utbildning från SOSCON steg 1-4. Man använder sig av RITS® – Rekonstruktion och Integration av Traumatisk Stress  som är ett exempel på en specifik metod till psykologisk stress- och krisbearbetning. Denna metod är framtagen av  psykolog och psykiatriker från Soscon, och är en välkänd och fungerande metod vid krishantering.

Om utbildningen

Tidsåtgång: 8 timme
Antal deltagare: Max 12 personer