Mänskliga reaktioner vid kris

I denna utbildning vill vi skapa förståelse för mänskliga reaktioner vid kris samt människors beteende i de olika faserna man genomgår. Den riktar sig till alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med personer hamnat i kris.

I utbildningen tar vi bland annat upp följande punkter;

  • Vad händer med människor som utsätts för en traumatisk händelse?
  • Vanliga chockreaktioner
  • Hur förmågan till logiskt tänkande minskar med ökad stressnivå
  • Anknytning, ju starkare band desto starkare reaktion
  • Mentala förberedelsens vikt
  • Den känslomässiga första hjälpen
  • De olika krisreaktionernas faser
  • Det normala mönstret vid kris

Vid dessa utbildningar så har vi instruktörer som har förutom sin erfarenhet från ambulanssjukvården eller räddningstjänst även ett krav på ledarskapsutbildning med inriktning på krisstöd & mänskliga reaktioner. Våra instruktörer har en norsk utbildning från SOSCON steg 1-4. Man använder sig av RITS® – Rekonstruktion och Integration av Traumatisk Stress  som är ett exempel på en specifik metod till psykologisk stress- och krisbearbetning. Denna metod är framtagen av  psykolog och psykiatriker från Soscon, och är en välkänd och fungerande metod vid krishantering

Om utbildningen

Tidsåtgång: 4 timmar
Antal deltagare: Max 12 personer