Stop the Bleed – Katastrofal blödningskontroll Refresh

Syftet med utbildningskonceptet Stop the Bleed – ”Stoppa blödningen” är att öka förmågan hos professionell blåljus-personal och allmänhet att agera vid skador med stora blödningar.

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är ett kunskapscentrum inom ämnesområdet katastrofmedicin. KMC arbetar bl.a. med utbildning och utvecklingsarbete inom prehospital vård vid komplexa skadeområden.  KMC har genom forskningsmedel i ett samarbete med amerikanska Department of Homeland Security (DHS) och  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tagit fram underlag som denna utbildning i blödningskontroll bygger på. 

Brand & Sjukvårdsakademien har en aktiv huvudinstruktör i detta koncept.

  • Refresh på grundkurs
  • Blödningskontroll – öva praktiskt

Om utbildningen

Tidsåtgång: 2,5 timmar
Antal deltagare: Max 12 personer