Första hjälpen

Med vår första hjälpen utbildning ökar vi människors riskmedvetenhet genom praktisk träning och utbildning. Tillsammans räddar vi liv!

Vår första hjälpen utbildning lär dig viktiga, livräddande handgrepp och åtgärder som en allvarligt skadad person behöver. Vi special anpassar utbildningsinnehållet utifrån de risker som finns i din verksamhet och för att få en bredare kunskap och en ökad handlingsberedskap innehåller kursen även utbildning i hjärt- och lungräddning. Första hjälpen utbildningen ger också en mängd tips och råd som gör din insats mer effektiv och vi går igenom ert förbandsmaterial och ger tips och förslag på kompletterande förbandsmaterial som är lämpligt utifrån arbetsmiljön.

Därför är det viktigt att lära sig första hjälpen

När man har kunskap om första hjälpen är det lättare att veta hur man ska agera i väntan på ambulans eller annan professionell sjukvård. Det kan göra stor skillnad och till och med vara direkt livsavgörande för den drabbade att du har kunskapen och modet att utföra första hjälpen.

Mål

Det övergripande målet med första hjälpen utbildningen är att rädda liv, att förebygga skadeutveckling och att minska lidande och smärta. Efter avslutad utbildning har du lärt dig livsviktiga handgrepp och åtgärder som en allvarlig skadad person behöver. Du har också fått tryggheten i att genomföra hjärt- och lungräddning.

Målgrupp

Alla arbetsgivare (små/stora, privata/offentliga) måste enligt arbetsmiljölagen ha utbildning, beredskap och rutiner i bland annat första hjälpen och hjärt-lungräddning. Första hjälpen utbildningen vänder sig till alla personer, oavsett roll eller arbetsplats.

Innehåll

Första hjälpen:

Bemötande olycksplats.
Bedömningsmodellen L-ABCDE.
Andningssvårigheter.
Allergisk chock.
Diabetes.
Hjärtinfarkt.
Stroke.
Krampanfall.
Okontrollerad blödning.
Förbandsteknik.
Cirkulationssvikt.
Nack- och ryggskador.
Brännskador och frätskador.
Förflyttningstekniker.

Hjärt- och lungräddning:

Lägesbedömning.
Kontroll av medvetande och andning.
Stabilt sidoläge.
Larma 112.
Inblåsningar.
Hjärtkompressioner.
Luftvägsstopp.

Ingår vid genomförande på plats:

Genomgång hjärt- och lungräddning.
Hjärtats uppbyggnad och funktioner.
Hjärtstartare.
Tillämpningsövningar, scenarioträning i verksamhetens lokaler.

En del praktiska övningar utför deltagarna på varandra, övriga på övningsdocka.

Förhandskrav

Inga förkunskapskrav.

Tidsåtgång

På plats och webb: 4 timmar.
E-learning: 1.5 timme.

Diplom

Ett diplom utfärdas efter slutförd och godkänd utbildning.

Välj ett kurstillfälle

Måndag 12 april 2024

Info om utbildningen.
2 900,00 kr / deltagare.

46 st lediga platser

Måndag 18 april 2024

Info om utbildningen.
2 900,00 kr / deltagare.

48 st lediga platser

Måndag 21 april 2024

Info om utbildningen.
2 900,00 kr / deltagare.

48 st lediga platser