Första hjälpen enligt L-ABCDE

Grundutbildning första hjälpen enligt akut omhändertagande är en arbetsrutin som används för akut sjuka eller skadade personer för att på ett så effektivt sätt som möjligt öka deras chanser till överlevnad och för att inget viktigt ska glömmas bort i omhändertagandet av en patient. Vi går bland annat igenom igenom vanliga sjukdomstillstånd och hur ni skall behandla dessa enligt A-E principen som är internationell standard. I kursen ingår även utbildning i Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare.

L = Location , Livsfarligt läge. Vad kan bli värre? Egen säkerhet?

A = Airway and cervical control. Skapa fri luftväg och stabilisera halsryggen.

B = Breathing. SE, LYSSNA, KÄNN och bedöm om den skadade andas och om andningen är tillräcklig.

C = Circulation and bleeding. Finns någon yttre eller inre blödning? Kontroll av puls och blodtryck.

D = Disability. Kontroll av medvetandegrad och rörelseförmåga.

E = Exposure – protect from the environment. Skydda mot omgivningen. Helkroppsundersökning för att hitta andra skador. 

Om utbildningen

Tidsåtgång: 3,5 timmar
Antal deltagare: Max 12 personer