Praktisk Brandutbildning

Denna utbildning är enbart praktisk brandskyddsutbildning för alla som ger goda kunskaper i hantering av handbrandsläckare och att släcka brand i kläder.

Om utbildningen

Tidsåtgång: 1 timmar
Antal deltagare: Max 20 personer