Avsnitt 6: Luftvägsstopp

Du måste först avsluta Avsnitt 1: Inledning + Hjärnan & Hjärtats funktioner innan du kan se denna lektion
Registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Tid: Information om avsnittet: I avsnitt om luftvägstopp pratar vi om agerande vid ett luftvägstopp och hur vi kan förhindra att en person blir medvetslös av det.

Tillbaka till:HLR – Hjärt- Lungräddning 2023 > Hjärt-Lungräddning