Avsnitt 6: Luftvägsstopp

Du måste göra klart Avsnitt 1: Inledning + Hjärnan & Hjärtats funktioner innan du kan fortsätta med den här delen av kursen
Registrera dig för utbildning innan du påbörjar lektionen.

Tid: Information om avsnittet: I avsnitt om luftvägstopp pratar vi om agerande vid ett luftvägstopp och hur vi kan förhindra att en person blir medvetslös av det.

Tillbaka till: HLR – Hjärt- Lungräddning > Hjärt-Lungräddning