Avsnitt 8: Examination HLR teori

Du måste först avsluta Avsnitt 1: Inledning + Hjärnan & Hjärtats funktioner innan du kan se denna lektion
Registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Tid: – Information om avsnittet: Examinationsfrågor för att återblicka på tidigare avsnitt. Vid avslutad och godkänd lektion skickas ett intyg ut till din registrerade mailadress.

Tillbaka till:HLR – Hjärt- Lungräddning Teori & Praktik > Hjärt-Lungräddning