Avsnitt 8: Examination och avslutning.

Du måste göra klart Avsnitt 1: Inledning + Hjärnan & Hjärtats funktioner innan du kan fortsätta med den här delen av kursen
Registrera dig för utbildning innan du påbörjar lektionen.

Tid: – Information om avsnittet: Examinationsfrågor för att återblicka på tidigare avsnitt. Vid avslutad och godkänd lektion skickas ett intyg ut till din registrerade mailadress.

Tillbaka till: HLR – Hjärt- Lungräddning > Hjärt-Lungräddning