Stop the Bleed – Katastrofal blödningskontroll L (C)-ABCDE

Syftet med utbildningskonceptet Stop the Bleed – ”Stoppa blödningen” är att öka förmågan hos  blåljuspersonal och säkerhetspersonal. Men även för  allmänheten så som skolpersonal att agera vid skador med stora blödningar.

Konceptet är framtaget av Katastrofmedicinskt centrum (KMC) som är ett kunskapscentrum inom ämnesområdet katastrofmedicin. KMC arbetar bl.a. med utbildning och utvecklingsarbete inom prehospital vård vid komplexa skadeområden.  KMC har genom forskningsmedel i ett samarbete med amerikanska Department of Homeland Security (DHS) och  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tagit fram underlag som denna utbildning i blödningskontroll bygger på. detta koncept är framtaget under 2018.

Brand & Sjukvårdsakademien har huvudinstruktör som instruktörer i detta koncept.

Målsättning

 • Läge – Tillräckligt säkert: Säkra miljön, Självskydd, Livshotande läge
 • Stoppa Blödningen
  • Direkt tryck,
  • Avsnörande förband (Tourniquet)
  • Packa sår
  • Tryckförband
  • Leta efter mer skador
 • Samverka  – Möta upp Blåljusspersonal
 • Skapa och behålla fri luftväg – Käk/Haklyft,
 • Placera en person i Stabilt Sidoläge, Stabiliserng av huvud-rygg
 • Andningskontroll – Kvalité, Optimera, Förbättra
 • Cirkulation – Förebyggande, Symtom, Omhändertagande, Förbandsteknik, Hypotermi
 • Prioritering – Vad är viktigast att göra – För dig och den/de drabbade
 • Teori och praktiska moment varvas – Jobba enskilt och i team

Förkunskaper

Vuxen HLR  eller  eventuellt intyg i grundläggande kunskaper i LABCDE eller IVPA Sjukvård, utfärdat inom 24 månader.

Om utbildningen

Tidsåtgång: 3,5 timmar
Antal deltagare: Max 12 personer